Department of empowerment of persons with disabilities

กรมศุลกากรประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ประเภทความพิการทางการเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย)

วันที่ประกาศ: 
4 พฤษภาคม 2017
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 

  • Today: 1141
  • Total: 125.018