Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 (ส่วนกลาง)

วันที่ประกาศ: 
7 มีนาคม 2016
สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๙
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 1053
  • Total: 124.932