Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ประกาศ: 
24 มีนาคม 2017
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 1057
  • Total: 124.936