Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) ปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ประกาศ: 
13 กุมภาพันธ์ 2018
 รับสมัครคัดเลือกบุคคล (อัตราคนพิการ) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ ๓-๔
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
แหล่งที่มา: 
องค์การจัดการน้ำเสีย
ภาพประกอบ: 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 


  • Today: 12
  • Total: 125.039