Department of empowerment of persons with disabilities

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(คนพิการ)

วันที่ประกาศ: 
8 มิถุนายน 2018
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการประเภทคนพิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 1151
  • Total: 125.028