Department of empowerment of persons with disabilities

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้พิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน

วันที่ประกาศ: 
13 พฤษภาคม 2016
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 

  • Today: 1115
  • Total: 124.993