เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 64 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ครั้งที่ 2/2564 อาคารสำนักงานบริเวณโดยรอบบ้านราชวิถี ได้แก่ อาคาร 60 ปี ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร และอาคารทำการของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ (อาคารนิวยอร์ค) โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดและเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ
__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

Gallery