วันนี้ (17 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดการประชุมหารือการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการเฉพาะทาง : พิการ 7 ประเภทความพิการ ครั้งที่ 1/2564 ประเภทความพิการทางออทิสติก เพื่อยกระดับการจัดบริการสวัสดิการผู้ช่วยคนพิการ โดยมี นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผอ.กสส. เป็นประธานการประชุม โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมออทิซึม (ไทย) เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ พก. รวม 20 คน เข้าร่วมในการประชุม
__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

Gallery