วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้บริหาร พก. นำแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยซึ่งได้รับมอบจากภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย ส่งมอบให้กับสมาคมและองค์กรคนพิการ โดยมีนายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานและที่ปรึกษาอาวุโสสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ
นอกจากนี้ พก. ได้จัดกิจกรรม พก. ปันสุข โดยได้จัดให้มี “ตู้ปันสุข และตู้รับทุกข์” เพื่อร่วมแบ่งปันสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคใส่ตู้ปันสุขเพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้นิยาม “หยิบไปแต่พอดี ถ้ามีให้แบ่งปัน” โดยให้บริการ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ บ้านราชวิถี และ บริเวณด้านหน้าหน่วยงานในสังกัด พก. ทั่วประเทศ

__________________________
#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

Gallery