Department of empowerment of persons with disabilities

พก. ร่วมซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านสายด่วน 1300

วันนี้ (17 เม.ย. 63) นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์ ที่ปรึกษา รมว. พม. ประธานเปิดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ตามโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" สายด่วน พม. 1300  ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม และนางสาวนันท์นภัส ทวีโภคา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ดำเนินการซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือประชาชน พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลภารกิจ นโยบายการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. โดยผู้แทนแต่ละหน่วยงานให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร สังกัดกระทรวง พม. จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางฯ โดยดำเนินการตามมาตรการภาครัฐในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ

 


  • Today: 1053
  • Total: 124.932