Department of empowerment of persons with disabilities

พก. เตรียมซ่อมบ้านคนพิการ 4,000 หลังทั่วประเทศ และอำนวยความสะดวกคนพิการกลับบ้าน มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 จากใจ กระทรวง พม.

วันนี้ (23 ธ.ค. 63) เวลา 13.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมแถลงข่าว “งานพรปีใหม่ 2564 จากใจ กระทรวง พม.” โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวฯ เพื่อเปิดตัวของขวัญปีใหม่ 2564 ที่จะมอบความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กรุงเทพฯ

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า “งานพรปีใหม่ 2564 จากใจ กระทรวง พม.” เป็นการมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2564 เพื่อส่งความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โดยได้คัดเลือกกิจกรรมสำคัญตามภารกิจกระทรวง พม. โดยในส่วนของ พก. ได้ร่วมมอบของขวัญ 2 ชิ้นสำคัญ คือ 1) สนับสนุนการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน สำหรับกลุ่มเปราะบาง จำนวน 25,064 หลัง ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส ในวงเงิน 20,000 – 40,000 บาทต่อหลัง (ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน) ดังนี้ พอช. จำนวน 15,000 หลัง ผส. จำนวน 4,000 หลัง พก. จำนวน 4,000 หลัง พส. จำนวน 2,000 หลัง กคช. จำนวน 64 หลัง รวมจำนวนทั้งสิ้น 25,064 หลัง โดยโครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้ครัวเรือนที่มีความเดือดร้อน สภาพบ้านเรือนผุพัง ทรุดโทรม มีฐานะยากจน ได้ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนให้มีความมั่นคง แข็งแรง มีความปลอดภัย เหมาะสมกับการอยู่อาศัย

และ 2) พก. ยังได้มีการจัดให้บริการ “จิตอาสา” โดย อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ เพื่ออำนวยความสะดวกบริการรถเข็นวีลแชร์ให้แก่กลุ่มคนพิการ รวมไปถึงผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีจุดบริการ ได้แก่ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) สถานีขนส่งผู้โดยสารสายตะวันออกกรุงเทพฯ (เอกมัย) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ เวลา 05.00 - 11.00 น. เวลา 11.00 - 17.00 น. และ เวลา 17.00 - 21.00 น. ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564

นอกจากนี้ พก. ได้เปิดตัว “แบรนด์แอมบาสซาเดอร์” ของกระทรวง พม. ได้แก่ "น้องปีใหม่" นางสาวสุพิชา กุญชร อายุ 29 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์งานด้านคนพิการและถ่ายทอดความรู้ด้านงานฝีมือและประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงเป็นวิทยากรจิตอาสา ในโอกาสนี้ได้มอบรถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้าเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์

"เนื่องด้วยวาระโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 นี้ ขอส่งคำอวยพร และความปรารถนาดีถึงคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรเครือข่าย และหน่วยงานด้านคนพิการ รวมทั้ง ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกท่าน พก. พร้อมขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ เข้าถึงโอกาสและการคุ้มครอง ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ อย่างเท่าเทียม ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ และขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นี้ อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ พกเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง ใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ “ New normal”
และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ ดลบันดาลและคุ้มครองให้ทุกท่าน มีความสุข ปราศจากโรคภัยตลอดปีและตลอดไป” นางสาวสราญภัทร กล่าวในตอนท้าย

___________________________________________

 
ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

Gallery


  • Today: 824
  • Total: 123.610