ว่าที่ร้อยตรีหญิง กิรณา หลำเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ นำพาผู้รับการฝึกอาชีพร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง บำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ภายในศูนย์ จากนั้นนำถวายภัตตาหารและสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณยายทองพูน เผ่าพนัส ผู้บริจาคที่ดิน อาคารสถานที่ให้ทางราชการ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ รับฟังเทศน์ “ความเพียรเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ” พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ตามประเพณีทางพุทธศาสนา ณ วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เจ้าหน้าที่และให้ผู้รับการฝึกอาชีพได้มีส่วนร่วม

——————————
#ข่าวพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

Gallery