Department of empowerment of persons with disabilities

ศพอ.พระประแดงฝึกผู้เข้ารับบริการแผนกแฟชั่นดีไซน์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยแผนกแฟชั่นดีไซน์ ฝึกอาชีพให้กับคนพิการที่เข้ารับการฝึกอาชีพ ได้แก่

สอนเพ้นท์กระเป๋าผ้าดิบตามแบบที่กำหนด โดยการนำกระเป๋าผ้าเก่ามาประยุกต์เพ้นท์ลวดลายใหม่แทนลายเก่าให้มีความทันสมัยและสวยงามมากยิ่งขึ้น

สอนการทำแม่เหล็กติดตู้เย็นด้วยปูนพลาสเตอร์ ตามรูปหล่อและระบายสีตามจินตนาการ

Gallery


  • Today: 1269
  • Total: 81.061