Department of empowerment of persons with disabilities

ศพอ.พระประแดง นำผู้รับบริการร่วมดูแลแปลงเกษตรและออกกำลังกาย

นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่เวรหอพักประจำวัน นำผู้รับการฝึกอาชีพร่วมกันดูแล รักษา รดน้ำพืชผักทางการเกษตร ทุกวันหลังเลิกเรียน ส่งเสริมให้ผู้รับการฝึกอาชีพมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ช่วยกันดูแลแปลงเกษตร เพื่อนำผลผลิตที่ได้มารับประทานร่วมกัน และให้เจ้าหน้าที่นำผู้รับการฝึกอาชีพออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ ครบทุกกระบวนการ


#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th twitter : shorturl.at/kEQX6 youtube : shorturl.at/tvIM6 Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

Gallery


  • Today: 898
  • Total: 123.683