Department of empowerment of persons with disabilities

ศพอ.พระประแดง แจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นสวัสดิการ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรบำบัดและมอบหมายเจ้าหน้าที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรนำมาประกอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่รับประทานและแจกจ่ายเป็นสวัสดิการให้นำกลับไปรับประทานกับครอบครัวช่วงวันหยุดราชการ
............................................
📌ติดตามข่าวสารของ ศพอ.พระประแดง ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/phrapradeangc

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

 

Gallery


  • Today: 228
  • Total: 122.676