Department of empowerment of persons with disabilities

อธิบดี พก. พบ รองผู้ว่าฯ จ.พิษณุโลก หารืองานด้านคนพิการ พร้อมประชุมมอบนโยบายและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าพบ ดร. สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ การดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการ และการขับเคลื่อนโครงการ Smile City for All หลังจากนั้น ได้ประชุมมอบนโยบายและให้แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด  จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และลงพื้นที่ อบต. ปากโทก ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบของจังหวัดพิษณุโลกในการเป็นจังหวัด Smile City for All

 

 


  • Today: 1115
  • Total: 124.993