Department of empowerment of persons with disabilities

อธิบดี พก. ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่

วันนี้ (25 ม.ค. 63) เวลา 13.45 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกงานพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้กำลังใจ นายชาตรี กรวัชรธาดา (น้องต๊อด) นักศึกษาฝึกงานช่างยนต์ พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ที่ศูนย์โตโยต้านครพิงค์ จ.เชียงใหม่ และให้สัมภาษณ์รายการคนค้นฅน ประเด็นการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการตามภารกิจ พก.

จากนั้นเวลา 16.30 น. อธิบดี พก. พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมหารือการขับเคลื่อนงานในโครงการหน่วยบริการขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และประเด็นการฟื้นฟูสมรรถภาพและการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการขาเทียม การสำรวจคนพิการขาขาดที่ส่วนใหญ่ต้องการทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ และเตรียมขับเคลื่อนโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่และการฝึกอาชีพในปีงบประมาณ 2563 โดยจะดำเนินการ 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สุรินทร์ ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ และนครศรีธรรมราช พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะ ร่วมหารือและให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.เชียงใหม่

 


  • Today: 1048
  • Total: 124.927