Department of empowerment of persons with disabilities

อธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนา “ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนภารกิจของ พก. ในปี 2561”

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนา “ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนภารกิจของ พก. ในปี 2561” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2561 โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์บริการจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการสัมมนา


  • Today: 10
  • Total: 125.037