Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

?ประกาศเผยแพร่แผนการประกวดราคาจ้างโครงการเช่าระบบแม่ข่ายแบบคลาวน์ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563


  • Today: 902
  • Total: 123.686