Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารในการจัดอบรมหลักสุตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จำนวน 3 รุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารในการจัดอบรมหลักสุตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จำนวน 3 รุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  • Today: 162
  • Total: 138.794