Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดอบรมหลักสุตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จำนวน 3 รุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดอบรมหลักสุตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จำนวน 3 รุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  • Today: 177
  • Total: 138.808