Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (Service Link) จำนวน 5 รายการ

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (Service Link) จำนวน 5 รายการ

 


  • Today: 1060
  • Total: 124.939