โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

สถานที่ตั้ง: 105 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์: 038-241-7412, 081-866-5129
เบอร์โทรสาร: 038-240-137
E-mail: karunywet@dep.go.th
เว็บไซต์: http://karunyawet.go.th/th/

  • Today: 1532
  • Total: 83.663