สถานที่ตั้ง: 130 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์: 081-913-0906, 02-577-1864
เบอร์โทรสาร: 02-577-2254
E-mail: halfwayhomeformen@dep.go.th
เว็บไซต์: http://www.hpd-m.org