สถานที่ตั้ง: 133 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์: 02-577-2898 ต่อ 101, 081-851-1327
เบอร์โทรสาร: 02-904-7348
E-mail: halfwayhouseforwomen@dep.go.th
เว็บไซต์: http://halfwayhomeforwomen.go.th/