โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ตั้ง: 78/5 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์: 02-583-8396 ต่อ 110 หรือ 151 , 081-905-2680
เบอร์โทรสาร: 02-583-7999 ต่อ 115
E-mail: bpkhome@dep.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/nonthapum

  • Today: 1534
  • Total: 83.665