สถานที่ตั้ง: 78/6 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11200
เบอร์โทรศัพท์: 02-583-8426, 02-584-6604
เบอร์โทรสาร: 02-583-2196
E-mail: banrajawadee@dep.go.th
เว็บไซต์: http://www.banrachawadee.com/Index.aspx