สถานที่ตั้ง: เลขที่ 78/9 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์: 02-583-6815 , 081-919-0856
เบอร์โทรสาร: 02-583-4000
E-mail: fuengfah@dep.go.th
เว็บไซต์: http://www.fuengfah.com