สถานที่ตั้ง: 374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์: 02-462-5232, 02-818-5161, 084-700-0559
เบอร์โทรสาร: 084-700-0559
E-mail: baanphrapradaeng@dep.go.th
เว็บไซต์: http://www.baanphrapradaeng.org/