โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี

สถานที่ตั้ง: 99 หมู่ 6 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
เบอร์โทรศัพท์: 036-791643 , 081-8522836
E-mail: mokul-lopburi@dep.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/mokul59

  • Today: 1533
  • Total: 83.664