สถานที่ตั้ง: 303 ม.7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์: 0-5310-4144 , 081-8830365
เบอร์โทรสาร: 0-5384-2775
E-mail: yardfon@dep.go.th
เว็บไซต์: http://www.yardfon.go.th/