โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ตั้ง: 76 หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
เบอร์โทรศัพท์: 043-421-252 , 089-569-1329
เบอร์โทรสาร: 043-421-320
E-mail: rehab-khonkaen@dep.go.th

  • Today: 1534
  • Total: 83.665