สถานที่ตั้ง: 180 หมู่ที่ 5 ถนนนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
เบอร์โทรศัพท์: 075-375-255
เบอร์โทรสาร: 075-375-254
E-mail: nakhonsivrc@gmail.com