โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย

สถานที่ตั้ง: 455 หมู่ 14 ถนนหนองสองห้อง-ท่าบ่อ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100
เบอร์โทรศัพท์: 042-495022, 089-569-1328
เบอร์โทรสาร: 042-495023
E-mail: rehab-nongkhai@dep.go.th
เว็บไซต์: http://nongkhai.dep.go.th/
Facebook: https://www.facebook.com/vocationalnongkhai

  • Today: 1532
  • Total: 83.663