โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชึพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 750 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์: 045-953-197 , 064-092-3499
เบอร์โทรสาร: 02-462-6636
E-mail: rehab-khonkaen@dep.go.th

  • Today: 1534
  • Total: 83.665