สถานที่ตั้ง: 78/10 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์: 02-583-8415 , 086-239-3536, 061-4027880
เบอร์โทรสาร: 02-583-9952
E-mail: vdcd@dcc.go.th
เว็บไซต์: http://www.ddc.go.th/