โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คู่มือ การวินิจฉัยการกระทำในลักษระที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

ประเภท : 
งานวิจัย
ภาพประกอบ: 

วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
ศุกร์, 21. มีนาคม 2014
แหล่งที่มา: 
สำนักนโยบายและวิชาการ กลุ่มวิจัยและวิชาการ

  • Today: 1529
  • Total: 83.660