โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายงานการศึกษาวิจัย โครงการศึกษาการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้ช่วยคนพิการ

ประเภท : 
งานวิจัย
ภาพประกอบ: 

เอกสารประกอบ: 
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
ศุกร์, 21. กุมภาพันธ์ 2014
แหล่งที่มา: 
สำนักนโยบายและวิชาการ กลุ่มวิจัยและวิชาการ

  • Today: 369
  • Total: 73.728