โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เรื่องการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนากฏหมายเกี่ยวกับการมีงานทำของคนพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภท : 
งานวิจัย
ภาพประกอบ: 

วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
ศุกร์, 21. มีนาคม 2014
แหล่งที่มา: 
สำนักนโยบายและวิชาการ กลุ่มวิจัยและวิชาการ

  • Today: 372
  • Total: 73.731