โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์กรด้านคนพิการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประเภท : 
งานวิจัย
ภาพประกอบ: 

วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
ศุกร์, 21. มีนาคม 2014
แหล่งที่มา: 
สำนักนโยบายและวิชาการ กลุ่มวิจัยและวิชาการ

  • Today: 1535
  • Total: 83.666