โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในประเทศไทย เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประเภท : 
งานวิจัย
รายละเอียด/บทคัดย่อ: 
แนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในประเทศไทย เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 
โดย
นางจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
จันทร์, 24. มีนาคม 2014
แหล่งที่มา: 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  • Today: 373
  • Total: 73.732