โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการติดตามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการและการพัฒนารูปแบบระบบสวัสดิการที่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ

ประเภท : 
งานวิจัย
ภาพประกอบ: 

วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
จันทร์, 3. มีนาคม 2014
แหล่งที่มา: 
สำนักนโยบายและวิชาการ กลุ่มวิจัยและวิชาการ

  • Today: 1534
  • Total: 83.665