โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานการณ์คนพิการ 31 ธันวาคม 2562 (รายไตรมาส)

1. รายละเอียดข้อมูลคนพิการ ธ.ค.62.pdf


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 1532
  • Total: 83.663