โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานการณ์คนพิการ 31 มีนาคม 2563 (รายไตรมาส)

1. รายละเอียดข้อมูลคนพิการ มีค63.pdf


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 1532
  • Total: 83.663