โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คำสั่ง พก. ที่ 200/2557 เรื่องปรับปรุงคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 

  • Today: 793
  • Total: 123.579