โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์ 09 2278 2196


ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ 09 2278 2196 Email room.nep@gmail.com
  • Today: 372
  • Total: 73.731