โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายวินัย เก่งสุวรรณ

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์ 06 1402 7880


ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ 06 1402 7880 Email rehab-ppd@dep.go.th
  • Today: 370
  • Total: 73.729