โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางแววดาว อินทร์จันทร์

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์ 08 9569 1329


ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ 08 9569 1329 Email rehab-khonkaen@dep.go.th
  • Today: 1535
  • Total: 83.666