โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)

วันที่ประกาศ: 
28 เมษายน 2016
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 (หน่วยงาน)
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 

  • Today: 433
  • Total: 81.556