โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ตำแหน่งนิติกร

วันที่ประกาศ: 
8 มีนาคม 2016
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล และตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ปฎิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดระยอง
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 65
  • Total: 81.748